Voor uw ouders zorgen, zo pakt u dat aan

Als kind werd u verzorgd door uw ouders, maar als ze ouder worden zijn de rollen vaak omgedraaid. Dat kan veel voldoening geven, maar is vaak ook een flinke belasting.

Dochter zorgt voor hulpbehoevende moeder

Als mantelzorger komt er veel op uw bordje te liggen. Zo bent u vaak de eerste contactpersoon van diverse instanties en regelt u ook allerlei praktische zaken. Van de boodschappen tot de financiën en van de huishouding tot het vervoer van u vader en/of moeder.

Weekplanning

Een handig hulpmiddel om dit zonder al te veel stress vol te houden, is het opstellen van een weekplanning. Zo’n planning kunt u zelf maken in een spreadsheetprogramma, maar er zijn ook handige apps voor. Een overzicht hiervan vindt u op de website van Mantelzorg Nederland.

Volmacht of levenstestament

Vraag uw ouders bijtijds om u – of een broer of zus – te volmachtigen. Dat kan met een schriftelijke volmacht of een levenstestament. Die geven het recht om namens uw ouder(s) besluiten te nemen op het gebied van financiële zaken, maar bijvoorbeeld ook als het om medische handelingen gaat. Zo’n volmacht of levenstestament moet u door de notaris laten opstellen.

Lees ook: Leg uw wensen vast in een levenstestament

Wilsonbekwaam

Iedereen in Nederland die meerderjarig is, mag in principe zelf zijn of haar beslissingen nemen. Uitzondering hierop is de situatie waarin iemand de gevolgen van bepaalde keuzes niet meer kan overzien. In dat geval is er sprake van wilsonbekwaamheid. Dit moet worden vastgesteld door een deskundig arts.

Als dit gebeurt, heeft degene die iemand officieel vertegenwoordigt het recht om namens hem of haar besluiten te nemen. Als er in die situatie geen mentor, bewindvoerder of curator is, dan krijgt de schriftelijk gemachtigde het recht om op te treden als vertegenwoordiger. Maar het is natuurlijk altijd beter om beslissingen in gezamenlijk overleg te nemen.

Hulp

Verder staat u er nooit helemaal alleen voor. Voor medische handelingen en verzorging kunt u hulp krijgen van de wijkverpleging of de thuiszorg. Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hebben uw ouders waarschijnlijk recht op huishoudelijke hulp. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de gemeente waar zij wonen.

Samen met broers en zussen

Als u samen met uw broer(s) en zus(sen) voor uw vader en/of moeder zorgt, kunt u de taken verdelen. Vaak gaat dat goed, maar helaas is dat niet altijd het geval. De beste raad die wij u kunnen geven: maak onderling goede afspraken en blijf met elkaar in contact.

Verdeel de klussen bijvoorbeeld per domein. Zelf onderhoudt u bijvoorbeeld de contacten met de zorgverleners en begeleid u uw ouders bij een dokters- of ziekenhuisbezoek. Een ander doet de boodschappen, een derde bewaakt de financiën en betaalt de rekeningen.

Wlz-indicatie

Gaat het thuis echt niet langer? Dan kunt u een indicatie voor de Wet langdurige zorg aanvragen. De huisarts of specialist kan u hierbij helpen, maar u kunt de aanvraag ook zelf doen. Meer informatie hierover leest u op de website van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.

Stel ons gerust uw vraag