Ontslagdossier opbouwen. Hoe doet u dat?

Als u een werknemer wilt ontslaan omdat hij slecht presteert of zich misdraagt, kan dat niet zomaar. U moet een ontslagdossier opbouwen waarmee u aantoont dat het ontslag terecht en onvermijdelijk is. Maar hoe doet u dat?

Een ontslagdossier bouwt u in stappen op. De eerste stap is uw medewerker direct aanspreken als hij zijn werk niet goed uitvoert of als zijn gedrag te wensen overlaat. Als de situatie ernstig genoeg is, legt u het voorval schriftelijk vast en noteert u wat er is besproken. Of u geeft de werknemer een schriftelijke waarschuwing.

Verbetertraject
Als u vindt dat het functioneren of het gedrag van de werknemer moet verbeteren, stelt u een verbetertraject voor. Het hoe en waarom van dat traject moet duidelijk uitgelegd worden aan uw medewerker en hij kan zelf ook aangeven wat hij nodig denkt te hebben. Het verbeterplan mag geen vaagheden bevatten. Geef daarom concreet aan welke punten verbeterd moeten zijn aan het einde van het traject en hoe u die verbetering meet. Wees ook duidelijk over de duur van het traject en over de begeleiding en evaluatie. Ook moet uw medewerker weten wat de consequenties zijn als hij de verbeteringen niet realiseert.

Evaluatiegesprekken
U zult het verbetertraject goed moeten volgen. Spreek daarom evaluatiemomenten af, waarin u met uw medewerker bespreekt hoe het gaat. Heeft hij de afgesproken verbeterpunten gerealiseerd? Zo nee wat heeft hij nodig? Leg opnieuw vast op welke punten de medewerker zich bij het volgende evaluatiemoment heeft verbeterd. Sla geen evaluatiegesprekken over, ook niet als u tevreden bent over de vorderingen. Het is belangrijk dat u het hele traject goed schriftelijk vastlegt en dat uw werknemer tekent voor akkoord, of in elk geval voor ontvangst. Bewaar alle gespreksverslagen en correspondentie in het personeelsdossier van de werknemer en geef hem kopieën van de documenten.

Hoe nu verder?
Aan het eind van het verbetertraject vindt er een eindgesprek plaats waarin u samen de balans opmaakt. Zijn de verbeterpunten die aan het begin van het traject zijn afgesproken, voldoende gerealiseerd? Zo ja, is verdere monitoring gewenst? Zo nee, waar ligt dat dan aan en wat zijn de gevolgen? U kunt het verbetertraject verlengen, maar het kan ook zijn dat u de medewerker wilt overplaatsen of – als dat niet kan – dat u het dienstverband wilt beëindigen. In dat laatste geval gaat u na of beëindiging in onderling overleg mogelijk is. Kan dat niet, dan kunt u een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter indienen.

Juridische hulp in ontslagzaak
Zonder een ontslagdossier zal de kantonrechter uw ontslagreden niet accepteren. Gaat het ontslag dan niet door? Meestal wel, maar dan op grond van het feit dat de arbeidsrelatie verstoord is. U betaalt dan een hogere ontslagvergoeding. Met een ontslagdossier staat u sterker in een ontslagzaak, maar toch kan dan de hulp van een jurist nodig zijn. Neem daarom contact op met ons kantoor voor advies over de rechtsbijstandverzekering.16-10-2018
Onze website plaatst geen tracking cookies. Geïntegreerde (social) media als Facebook, YouTube of AddThis kunnen bij gebruik ervan dat wel doen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) wordt geplaatst.

Hoe wij cookies gebruiken

Wij plaatsen uitsluitend functionele cookies voor een optimale werking van de website. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen en dat maakt een volgend bezoek aan onze website gemakkelijker.

Cookies van derden

Bij de cookies die via onze website worden geplaatst, kunnen cookies van andere partijen zitten. Deze cookies meten bijvoorbeeld het gebruik van onze website. Deze zogenaamde statistische cookies geven ons inzichten waarmee wij onze website vervolgens verder kunnen optimaliseren om zo de gebruikerservaring van bezoekers te verbeteren. Deze inzichten gebruiken wij uitsluitend ten behoeve van onszelf en er worden geen gegevens gedeeld met derden zoals bijvoorbeeld Google.

Verder treft u buttons aan van bijvoorbeeld Addthis, Facebook, Twitter of LinkedIn. Met deze buttons kunt u informatie van onze website delen. Ook is het mogelijk dat er video's van YouTube op onze website staan of applicaties van andere partijen. Hiervoor worden cookies geplaatst vanuit deze (social) media. Wij hebben daar geen invloed op. Wilt u hier meer over weten? Lees dan de privacyverklaringen van deze (social media)kanalen. Daarin staat wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via dit soort cookies verwerken.

Uitschakelen cookies

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en apparaat dat u gebruikt moet aanpassen. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen.

Top